2. Sınıf Soruları
1 - مدَّ ikinci tekil diğili nedir? A - مَدَدتُمْ B - مَدَدتَ C - مَدَدْتِ D - مَدَدتما E - مَدَدْنا 2 - Aşağıdakilerden hangisinde müstesna yanlış harekelenmiştir? A - جَرفتِ المياه كلَّ المتازل إلا مَنزلاً B - دَخلتُ غرفَ البيتِ سوى غرفةَ النومِ C - تَركَ الشِّيخ كلَّ نشاظ إلا مطالعة الكتبِ D - لمْ في البيتِ إلا ولدٌ صَغيرٌ E - اِسْتَمعتُ إلى المخاضرات غَيْرَ محاضرةٍ 3 - Hangi cümle şuru fiili kapsıyor? A - عسى الله أنْ يُوفِّقنا في الامتحان B - أخذتُ المعلوماتِ من أبي C - بَدأ الوزراءُ يَحْضرونَ إلى قاعة المؤتَمرِ D - كادَ الطالبُ أنْ يكونَ معلماً E - أخذَ مؤظفُ الكتابَ من التَّلميذ 4 - Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi kendinden önce gelen zamirle uygun değildir? A - أنتِ تَسْتَحقُ B - نَحنُ C - أنْتنَ شَدَدْتنَ D - هو يَردُّ E - هِي تظَن 5 - Aşağıdaki fiillerden hangisi üç meful bihi alır? A - حَسَبَ B - وجَدَ C - أعطى D - أخبَرَ E - زعمَ 6 - "Halit bu yyl gelmedi " cümlesinin Arapça doğru olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A - ما يأتي خَالدٌ هذه السنةَ B - لم يأتِ خَالدٌ هذه السنةَ C - ليسَ خَالدٌ ياتي هذه السنةَ D - لن يأتي خَالدٌ هذه السنةَ E - لا يأتي خَالدٌ هذه السنةَ 7 - لوْ........... التَّعاونُ الدُّولي لَقْلتْ أسْبابُ الحربِ Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki fiilerden en uygun şekilde tamamlar? A - تُحَقِّقُ B - تَتَحَقَّقُ C - تَتَحَقَّقْ D - تُحَقْقُ E - تَحَقَّقَ 8 - أطلقَ النارَ على الارنبِ فقد ظهرتْ امامي Cümlesinde tekil veya cümle olarak kaç tane hal vardır? A - 2 B - 4 C - 3 D - 5 E - 1 9 - ثُمَّ قِيل لهم أينَ ما كنتُمْ تُشْركُونَ مِن دُونَ الله قالوا: ضَلُّوا عَنَّا . Ayetinde mudaaf fiile bitişen sakin raf zamiri aşağıdakilerden hangisidir? A - كَمْ B - أنْتُم C - هُم D - نا E - واو الجماعَةِ 10 - يَسَتقبلُ العميدُ الاساتذةَ اليوم Cümlesinde fiili gelecek zamanda mutlak olumsuz kılacak edat aşağıdakilerden hangisidir? A - ل B - لم C - ليسَ D - لَنْ E - ما 11 - Aşağıdaki fiilerden hangisi meçhuldür? A - يُسَلِمُ B - يُقال C - يُحِيط D - يَكُون E - يُحَرِّك 12 - طافَ الحُجاجُ حولَ الكَعبة في مَكة Cümlede zarf aşağıdakilerden hangisidir? A - الكعبة B - في مكة C - طافَ D - الحجاج E - حولَ 13 - حَارَبَ أبو فِراسٍ الرومَ دِفاعاً عنِ الاِسلامِ Cümlesinde دَفاعاً sözcüğünün nitelediği aşağıdakilerden hangisidir? A - Temyiz B - Meful lieclihi C - Meful-bih D - Hal E - Sıfat 14 - تَثورُ البراكِينُ في بَعضِ الجهاتِ ثوراناً Cümlesinde son sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A - حال B - مفعول مطلق C - ظرف D - تَمييز E - مَفعول به 15 - 30.000´in Arapça karşılığı hangisidir? A - ثَلاثونَ الفٌ B - ثَلاثونَ الفاً C - ثَلاثونَ الافٍ D - ثَلاثونَ الفٍ E - ثَلاثونَ الافٌ 16 - ربعونَ Sayisi asağıdaki türlerden hangisine girer? A - Müfred B - Müfred C - Matuf D - Kesirli E - Mürekkep F - Ukud 17 - ما دَخَلَ المُتهمونَ إلى المحكمة سوى مُتَهمٍ Cümlesinin Türkçe karşılığı doğru olarak hangisindedir? A - Ne bir nede diğer sanyklar mahkemeye girmedi B - Bütün sanıklar mahkemeye girdi C - Hiçbir sanık mahkemeye girmedi D - Mahkemeye bir sanık dahi girmedi E - Mahkemeye bir sanıktan başkası girmedi 18 - Aşağıdaki fiillerden hangisi mukaraba ifade eder? A - شرعَ B - حرى C - عسى D - هَبَّ E - كرَبَ 19 - سَلمتُ على محمد وعلى . Cümlesindeعلي sözcüğünü aşağıdakilerden hangi şekilde okunmalıdır? A - عليُّ B - علياً C - عليُّ D - عليًّ E - عليِّ 20 - لاختبار - في - الطلاب - حسَبَ - ناجيحنَ - المدير Sözcükler anlamlı bir cümle oluşturulacak bir şekilde sıralanacak olursa الطلاب cümlede başından itibaren kaçıncı sözcük olur ve hangi harekeyi alır? A - 4. Kelime olur fetha alır B - 3.kelime olur kesre alır C - 3.kelime olur fetha alır D - 2.kelime olur ötre alır E - 1. Kelime olur ötre alır 21 - عسى القاضي أنْ يكونَ عادلاً Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin cümledeki görevi aşağıdakilerin hangisidir? A - Cümle olarak عسى fiilinin failidir B - Cümle olarakعسى fiilinin meful bihisidir C - Cümle olarak القاضي sözcügünün sifatidir D - Cümle olarak عسى fiilinin haberidir E - Cümle olarak haldir. 22 - Hangi cümlede müstesna minhu yoktur? A - أثمرت الاشجار إلا شَجرة B - فهمتُ الدرسَ إلا مَسألة C - رأيتُ الجنودَ إلا قائداً D - لا يَعْلمُ الغيبَ إلا الله E - دخلتُ غرفةَ البيتِ سوى غرفة النوم 23 - Cümlesinde altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A - Temizdir mahallen mecrurdur B - Haldir mahallen mansuptur. C - Haberdir merfudur. D - Sahibu haldir merfudur E - Sıfattır mahallen mecrurdur. 24 - Aşağıdaki fiillerden hangisi iki meful bih nasbi eder aslı mübteda haber? A - زعَمَ B - أخَبَر C - أعطى D - حَدَّثَ E - كَسِا 25 - Temiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. ? A - Temiz nekre olur. B - Temiz her zaman mansuptur C - Temiz kendinden önceki cümlede kapalıyişi giderir. D - Temiz bazen bi isim bazende cümleyi açıklılığa kavusturur. E - Temiz bazen izafat bazende harfi carla mecrur olarak gelebilir. 26 - حَضرَ الضيوفُ والمضِيف غائبُ Cümlesinde halin türü aşağıdakilerden hangisidir? A - Şibhi cümle harfi cerli oluşmuş. B - Şibhi cümle zarftan oluşmuş. C - Fiil cümlesi. D - İsim cümlesi. E - Müfred. 27 - تَصِلُ Nasıl bir fiildir? A - Mehmuz B - Nankys C - Sahih D - Ecvaf E - Misal 28 - كُتِبَ عليكم الصَّيامُ Cümlesinde الصَّيام sözcüğün işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A - Haldir B - Yer değiştirmiş mubtedadir. C - Naib-i faildir D - Faildir E - Haberdir 29 - Cümlesinde 14 sayısının temyizi hangisidir? رَجعَ اَربعَ عَشَرةَ ........من المعركة A - طالبةٍ B - طالبٌ C - طالبٍ D - طالبةٌ E - طالبةً