2. Sınıf Soruları
1 - Aşağıdaki fiilerden hangisi meçhuldür? A - يُحَرِّك B - يُقال C - يَكُون D - يُسَلِمُ E - يُحِيط 2 - Cümlesinde 14 sayısının temyizi hangisidir? رَجعَ اَربعَ عَشَرةَ ........من المعركة A - طالبةٌ B - طالبةٍ C - طالبةً D - طالبٌ E - طالبٍ 3 - Aşağıdaki fiillerden hangisi iki meful bih nasbi eder aslı mübteda haber? A - زعَمَ B - أخَبَر C - أعطى D - حَدَّثَ E - كَسِا 4 - ما دَخَلَ المُتهمونَ إلى المحكمة سوى مُتَهمٍ Cümlesinin Türkçe karşılığı doğru olarak hangisindedir? A - Hiçbir sanık mahkemeye girmedi B - Ne bir nede diğer sanyklar mahkemeye girmedi C - Mahkemeye bir sanıktan başkası girmedi D - Bütün sanıklar mahkemeye girdi E - Mahkemeye bir sanık dahi girmedi 5 - لوْ........... التَّعاونُ الدُّولي لَقْلتْ أسْبابُ الحربِ Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki fiilerden en uygun şekilde tamamlar? A - تَتَحَقَّقْ B - تَحَقَّقَ C - تُحَقْقُ D - تُحَقِّقُ E - تَتَحَقَّقُ 6 - لاختبار - في - الطلاب - حسَبَ - ناجيحنَ - المدير Sözcükler anlamlı bir cümle oluşturulacak bir şekilde sıralanacak olursa الطلاب cümlede başından itibaren kaçıncı sözcük olur ve hangi harekeyi alır? A - 2.kelime olur ötre alır B - 4. Kelime olur fetha alır C - 3.kelime olur fetha alır D - 3.kelime olur kesre alır E - 1. Kelime olur ötre alır 7 - طافَ الحُجاجُ حولَ الكَعبة في مَكة Cümlede zarf aşağıdakilerden hangisidir? A - حولَ B - في مكة C - طافَ D - الحجاج E - الكعبة 8 - Temiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. ? A - Temiz her zaman mansuptur B - Temiz bazen bi isim bazende cümleyi açıklılığa kavusturur. C - Temiz bazen izafat bazende harfi carla mecrur olarak gelebilir. D - Temiz kendinden önceki cümlede kapalıyişi giderir. E - Temiz nekre olur. 9 - Hangi cümlede müstesna minhu yoktur? A - رأيتُ الجنودَ إلا قائداً B - فهمتُ الدرسَ إلا مَسألة C - أثمرت الاشجار إلا شَجرة D - لا يَعْلمُ الغيبَ إلا الله E - دخلتُ غرفةَ البيتِ سوى غرفة النوم 10 - Aşağıdakilerden hangisinde müstesna yanlış harekelenmiştir? A - اِسْتَمعتُ إلى المخاضرات غَيْرَ محاضرةٍ B - تَركَ الشِّيخ كلَّ نشاظ إلا مطالعة الكتبِ C - لمْ في البيتِ إلا ولدٌ صَغيرٌ D - دَخلتُ غرفَ البيتِ سوى غرفةَ النومِ E - جَرفتِ المياه كلَّ المتازل إلا مَنزلاً 11 - حَارَبَ أبو فِراسٍ الرومَ دِفاعاً عنِ الاِسلامِ Cümlesinde دَفاعاً sözcüğünün nitelediği aşağıdakilerden hangisidir? A - Meful lieclihi B - Hal C - Temyiz D - Sıfat E - Meful-bih 12 - ربعونَ Sayisi asağıdaki türlerden hangisine girer? A - Ukud B - Müfred C - Kesirli D - Matuf E - Müfred F - Mürekkep 13 - مدَّ ikinci tekil diğili nedir? A - مَدَدتما B - مَدَدتُمْ C - مَدَدتَ D - مَدَدْتِ E - مَدَدْنا 14 - Aşağıdaki fiillerden hangisi mukaraba ifade eder? A - شرعَ B - عسى C - هَبَّ D - حرى E - كرَبَ 15 - Aşağıdaki fiillerden hangisi üç meful bihi alır? A - وجَدَ B - حَسَبَ C - أعطى D - أخبَرَ E - زعمَ 16 - تَثورُ البراكِينُ في بَعضِ الجهاتِ ثوراناً Cümlesinde son sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A - تَمييز B - حال C - مَفعول به D - مفعول مطلق E - ظرف 17 - أطلقَ النارَ على الارنبِ فقد ظهرتْ امامي Cümlesinde tekil veya cümle olarak kaç tane hal vardır? A - 5 B - 1 C - 3 D - 4 E - 2 18 - حَضرَ الضيوفُ والمضِيف غائبُ Cümlesinde halin türü aşağıdakilerden hangisidir? A - Müfred. B - Şibhi cümle harfi cerli oluşmuş. C - Şibhi cümle zarftan oluşmuş. D - İsim cümlesi. E - Fiil cümlesi. 19 - كُتِبَ عليكم الصَّيامُ Cümlesinde الصَّيام sözcüğün işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A - Haberdir B - Yer değiştirmiş mubtedadir. C - Haldir D - Naib-i faildir E - Faildir 20 - تَصِلُ Nasıl bir fiildir? A - Mehmuz B - Sahih C - Ecvaf D - Nankys E - Misal 21 - Hangi cümle şuru fiili kapsıyor? A - كادَ الطالبُ أنْ يكونَ معلماً B - عسى الله أنْ يُوفِّقنا في الامتحان C - أخذَ مؤظفُ الكتابَ من التَّلميذ D - أخذتُ المعلوماتِ من أبي E - بَدأ الوزراءُ يَحْضرونَ إلى قاعة المؤتَمرِ 22 - Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi kendinden önce gelen zamirle uygun değildir? A - هو يَردُّ B - أنْتنَ شَدَدْتنَ C - أنتِ تَسْتَحقُ D - نَحنُ E - هِي تظَن 23 - سَلمتُ على محمد وعلى . Cümlesindeعلي sözcüğünü aşağıdakilerden hangi şekilde okunmalıdır? A - عليُّ B - علياً C - عليِّ D - عليًّ E - عليُّ 24 - يَسَتقبلُ العميدُ الاساتذةَ اليوم Cümlesinde fiili gelecek zamanda mutlak olumsuz kılacak edat aşağıdakilerden hangisidir? A - ل B - ليسَ C - لم D - لَنْ E - ما 25 - ثُمَّ قِيل لهم أينَ ما كنتُمْ تُشْركُونَ مِن دُونَ الله قالوا: ضَلُّوا عَنَّا . Ayetinde mudaaf fiile bitişen sakin raf zamiri aşağıdakilerden hangisidir? A - نا B - أنْتُم C - هُم D - كَمْ E - واو الجماعَةِ 26 - عسى القاضي أنْ يكونَ عادلاً Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin cümledeki görevi aşağıdakilerin hangisidir? A - Cümle olarak القاضي sözcügünün sifatidir B - Cümle olarakعسى fiilinin meful bihisidir C - Cümle olarak عسى fiilinin failidir D - Cümle olarak عسى fiilinin haberidir E - Cümle olarak haldir. 27 - Cümlesinde altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A - Temizdir mahallen mecrurdur B - Sıfattır mahallen mecrurdur. C - Sahibu haldir merfudur D - Haberdir merfudur. E - Haldir mahallen mansuptur. 28 - 30.000´in Arapça karşılığı hangisidir? A - ثَلاثونَ الفٍ B - ثَلاثونَ الافٌ C - ثَلاثونَ الافٍ D - ثَلاثونَ الفٌ E - ثَلاثونَ الفاً 29 - "Halit bu yyl gelmedi " cümlesinin Arapça doğru olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A - لن يأتي خَالدٌ هذه السنةَ B - ما يأتي خَالدٌ هذه السنةَ C - لا يأتي خَالدٌ هذه السنةَ D - ليسَ خَالدٌ ياتي هذه السنةَ E - لم يأتِ خَالدٌ هذه السنةَ