2. Sınıf Soruları
1 - Aşağıdaki fiilerden hangisi meçhuldür? A - يُحَرِّك B - يُقال C - يُحِيط D - يَكُون E - يُسَلِمُ 2 - Aşağıdaki fiillerden hangisi üç meful bihi alır? A - أخبَرَ B - أعطى C - زعمَ D - حَسَبَ E - وجَدَ 3 - مدَّ ikinci tekil diğili nedir? A - مَدَدتما B - مَدَدتُمْ C - مَدَدْنا D - مَدَدْتِ E - مَدَدتَ 4 - ما دَخَلَ المُتهمونَ إلى المحكمة سوى مُتَهمٍ Cümlesinin Türkçe karşılığı doğru olarak hangisindedir? A - Mahkemeye bir sanıktan başkası girmedi B - Mahkemeye bir sanık dahi girmedi C - Ne bir nede diğer sanyklar mahkemeye girmedi D - Hiçbir sanık mahkemeye girmedi E - Bütün sanıklar mahkemeye girdi 5 - ربعونَ Sayisi asağıdaki türlerden hangisine girer? A - Kesirli B - Müfred C - Ukud D - Müfred E - Matuf F - Mürekkep 6 - يَسَتقبلُ العميدُ الاساتذةَ اليوم Cümlesinde fiili gelecek zamanda mutlak olumsuz kılacak edat aşağıdakilerden hangisidir? A - لم B - ل C - لَنْ D - ليسَ E - ما 7 - Cümlesinde altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A - Sahibu haldir merfudur B - Haberdir merfudur. C - Temizdir mahallen mecrurdur D - Haldir mahallen mansuptur. E - Sıfattır mahallen mecrurdur. 8 - كُتِبَ عليكم الصَّيامُ Cümlesinde الصَّيام sözcüğün işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A - Haldir B - Yer değiştirmiş mubtedadir. C - Naib-i faildir D - Faildir E - Haberdir 9 - Hangi cümle şuru fiili kapsıyor? A - كادَ الطالبُ أنْ يكونَ معلماً B - أخذَ مؤظفُ الكتابَ من التَّلميذ C - أخذتُ المعلوماتِ من أبي D - بَدأ الوزراءُ يَحْضرونَ إلى قاعة المؤتَمرِ E - عسى الله أنْ يُوفِّقنا في الامتحان 10 - 30.000´in Arapça karşılığı hangisidir? A - ثَلاثونَ الافٍ B - ثَلاثونَ الفاً C - ثَلاثونَ الفٌ D - ثَلاثونَ الفٍ E - ثَلاثونَ الافٌ 11 - أطلقَ النارَ على الارنبِ فقد ظهرتْ امامي Cümlesinde tekil veya cümle olarak kaç tane hal vardır? A - 1 B - 5 C - 2 D - 3 E - 4 12 - لاختبار - في - الطلاب - حسَبَ - ناجيحنَ - المدير Sözcükler anlamlı bir cümle oluşturulacak bir şekilde sıralanacak olursa الطلاب cümlede başından itibaren kaçıncı sözcük olur ve hangi harekeyi alır? A - 4. Kelime olur fetha alır B - 1. Kelime olur ötre alır C - 2.kelime olur ötre alır D - 3.kelime olur fetha alır E - 3.kelime olur kesre alır 13 - Aşağıdaki fiillerden hangisi mukaraba ifade eder? A - عسى B - هَبَّ C - شرعَ D - كرَبَ E - حرى 14 - حَارَبَ أبو فِراسٍ الرومَ دِفاعاً عنِ الاِسلامِ Cümlesinde دَفاعاً sözcüğünün nitelediği aşağıdakilerden hangisidir? A - Meful-bih B - Sıfat C - Hal D - Temyiz E - Meful lieclihi 15 - عسى القاضي أنْ يكونَ عادلاً Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin cümledeki görevi aşağıdakilerin hangisidir? A - Cümle olarak عسى fiilinin failidir B - Cümle olarakعسى fiilinin meful bihisidir C - Cümle olarak القاضي sözcügünün sifatidir D - Cümle olarak عسى fiilinin haberidir E - Cümle olarak haldir. 16 - Temiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. ? A - Temiz bazen izafat bazende harfi carla mecrur olarak gelebilir. B - Temiz kendinden önceki cümlede kapalıyişi giderir. C - Temiz nekre olur. D - Temiz her zaman mansuptur E - Temiz bazen bi isim bazende cümleyi açıklılığa kavusturur. 17 - Hangi cümlede müstesna minhu yoktur? A - أثمرت الاشجار إلا شَجرة B - دخلتُ غرفةَ البيتِ سوى غرفة النوم C - رأيتُ الجنودَ إلا قائداً D - لا يَعْلمُ الغيبَ إلا الله E - فهمتُ الدرسَ إلا مَسألة 18 - سَلمتُ على محمد وعلى . Cümlesindeعلي sözcüğünü aşağıdakilerden hangi şekilde okunmalıdır? A - عليِّ B - عليًّ C - علياً D - عليُّ E - عليُّ 19 - Aşağıdakilerden hangisinde müstesna yanlış harekelenmiştir? A - تَركَ الشِّيخ كلَّ نشاظ إلا مطالعة الكتبِ B - جَرفتِ المياه كلَّ المتازل إلا مَنزلاً C - دَخلتُ غرفَ البيتِ سوى غرفةَ النومِ D - لمْ في البيتِ إلا ولدٌ صَغيرٌ E - اِسْتَمعتُ إلى المخاضرات غَيْرَ محاضرةٍ 20 - Cümlesinde 14 sayısının temyizi hangisidir? رَجعَ اَربعَ عَشَرةَ ........من المعركة A - طالبةٍ B - طالبٌ C - طالبٍ D - طالبةً E - طالبةٌ 21 - Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi kendinden önce gelen zamirle uygun değildir? A - هِي تظَن B - أنتِ تَسْتَحقُ C - نَحنُ D - هو يَردُّ E - أنْتنَ شَدَدْتنَ 22 - ثُمَّ قِيل لهم أينَ ما كنتُمْ تُشْركُونَ مِن دُونَ الله قالوا: ضَلُّوا عَنَّا . Ayetinde mudaaf fiile bitişen sakin raf zamiri aşağıdakilerden hangisidir? A - هُم B - نا C - أنْتُم D - كَمْ E - واو الجماعَةِ 23 - Aşağıdaki fiillerden hangisi iki meful bih nasbi eder aslı mübteda haber? A - أخَبَر B - كَسِا C - حَدَّثَ D - زعَمَ E - أعطى 24 - "Halit bu yyl gelmedi " cümlesinin Arapça doğru olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A - ما يأتي خَالدٌ هذه السنةَ B - لا يأتي خَالدٌ هذه السنةَ C - ليسَ خَالدٌ ياتي هذه السنةَ D - لم يأتِ خَالدٌ هذه السنةَ E - لن يأتي خَالدٌ هذه السنةَ 25 - تَثورُ البراكِينُ في بَعضِ الجهاتِ ثوراناً Cümlesinde son sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A - تَمييز B - مَفعول به C - حال D - مفعول مطلق E - ظرف 26 - حَضرَ الضيوفُ والمضِيف غائبُ Cümlesinde halin türü aşağıdakilerden hangisidir? A - İsim cümlesi. B - Şibhi cümle harfi cerli oluşmuş. C - Fiil cümlesi. D - Şibhi cümle zarftan oluşmuş. E - Müfred. 27 - طافَ الحُجاجُ حولَ الكَعبة في مَكة Cümlede zarf aşağıdakilerden hangisidir? A - الكعبة B - حولَ C - الحجاج D - طافَ E - في مكة 28 - لوْ........... التَّعاونُ الدُّولي لَقْلتْ أسْبابُ الحربِ Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki fiilerden en uygun şekilde tamamlar? A - تُحَقِّقُ B - تُحَقْقُ C - تَتَحَقَّقُ D - تَتَحَقَّقْ E - تَحَقَّقَ 29 - تَصِلُ Nasıl bir fiildir? A - Misal B - Sahih C - Mehmuz D - Ecvaf E - Nankys