2. Sınıf Soruları
1 - يَسَتقبلُ العميدُ الاساتذةَ اليوم Cümlesinde fiili gelecek zamanda mutlak olumsuz kılacak edat aşağıdakilerden hangisidir? A - ليسَ B - ل C - لم D - ما E - لَنْ 2 - ثُمَّ قِيل لهم أينَ ما كنتُمْ تُشْركُونَ مِن دُونَ الله قالوا: ضَلُّوا عَنَّا . Ayetinde mudaaf fiile bitişen sakin raf zamiri aşağıdakilerden hangisidir? A - كَمْ B - أنْتُم C - واو الجماعَةِ D - هُم E - نا 3 - ما دَخَلَ المُتهمونَ إلى المحكمة سوى مُتَهمٍ Cümlesinin Türkçe karşılığı doğru olarak hangisindedir? A - Bütün sanıklar mahkemeye girdi B - Ne bir nede diğer sanyklar mahkemeye girmedi C - Hiçbir sanık mahkemeye girmedi D - Mahkemeye bir sanıktan başkası girmedi E - Mahkemeye bir sanık dahi girmedi 4 - "Halit bu yyl gelmedi " cümlesinin Arapça doğru olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A - ليسَ خَالدٌ ياتي هذه السنةَ B - ما يأتي خَالدٌ هذه السنةَ C - لم يأتِ خَالدٌ هذه السنةَ D - لن يأتي خَالدٌ هذه السنةَ E - لا يأتي خَالدٌ هذه السنةَ 5 - لاختبار - في - الطلاب - حسَبَ - ناجيحنَ - المدير Sözcükler anlamlı bir cümle oluşturulacak bir şekilde sıralanacak olursa الطلاب cümlede başından itibaren kaçıncı sözcük olur ve hangi harekeyi alır? A - 4. Kelime olur fetha alır B - 1. Kelime olur ötre alır C - 3.kelime olur kesre alır D - 2.kelime olur ötre alır E - 3.kelime olur fetha alır 6 - 30.000´in Arapça karşılığı hangisidir? A - ثَلاثونَ الفٌ B - ثَلاثونَ الافٍ C - ثَلاثونَ الافٌ D - ثَلاثونَ الفاً E - ثَلاثونَ الفٍ 7 - تَثورُ البراكِينُ في بَعضِ الجهاتِ ثوراناً Cümlesinde son sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A - مفعول مطلق B - تَمييز C - حال D - ظرف E - مَفعول به 8 - Temiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. ? A - Temiz kendinden önceki cümlede kapalıyişi giderir. B - Temiz bazen izafat bazende harfi carla mecrur olarak gelebilir. C - Temiz bazen bi isim bazende cümleyi açıklılığa kavusturur. D - Temiz nekre olur. E - Temiz her zaman mansuptur 9 - Aşağıdaki fiillerden hangisi üç meful bihi alır? A - أخبَرَ B - زعمَ C - وجَدَ D - أعطى E - حَسَبَ 10 - عسى القاضي أنْ يكونَ عادلاً Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin cümledeki görevi aşağıdakilerin hangisidir? A - Cümle olarak عسى fiilinin failidir B - Cümle olarak عسى fiilinin haberidir C - Cümle olarak haldir. D - Cümle olarak القاضي sözcügünün sifatidir E - Cümle olarakعسى fiilinin meful bihisidir 11 - مدَّ ikinci tekil diğili nedir? A - مَدَدتُمْ B - مَدَدْنا C - مَدَدْتِ D - مَدَدتَ E - مَدَدتما 12 - كُتِبَ عليكم الصَّيامُ Cümlesinde الصَّيام sözcüğün işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A - Haberdir B - Haldir C - Yer değiştirmiş mubtedadir. D - Faildir E - Naib-i faildir 13 - Hangi cümle şuru fiili kapsıyor? A - كادَ الطالبُ أنْ يكونَ معلماً B - أخذتُ المعلوماتِ من أبي C - بَدأ الوزراءُ يَحْضرونَ إلى قاعة المؤتَمرِ D - أخذَ مؤظفُ الكتابَ من التَّلميذ E - عسى الله أنْ يُوفِّقنا في الامتحان 14 - Hangi cümlede müstesna minhu yoktur? A - رأيتُ الجنودَ إلا قائداً B - لا يَعْلمُ الغيبَ إلا الله C - أثمرت الاشجار إلا شَجرة D - فهمتُ الدرسَ إلا مَسألة E - دخلتُ غرفةَ البيتِ سوى غرفة النوم 15 - Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi kendinden önce gelen zamirle uygun değildir? A - أنْتنَ شَدَدْتنَ B - هو يَردُّ C - نَحنُ D - أنتِ تَسْتَحقُ E - هِي تظَن 16 - لوْ........... التَّعاونُ الدُّولي لَقْلتْ أسْبابُ الحربِ Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki fiilerden en uygun şekilde tamamlar? A - تَحَقَّقَ B - تَتَحَقَّقُ C - تُحَقِّقُ D - تَتَحَقَّقْ E - تُحَقْقُ 17 - Aşağıdaki fiillerden hangisi iki meful bih nasbi eder aslı mübteda haber? A - كَسِا B - أخَبَر C - أعطى D - زعَمَ E - حَدَّثَ 18 - Aşağıdaki fiillerden hangisi mukaraba ifade eder? A - هَبَّ B - كرَبَ C - عسى D - شرعَ E - حرى 19 - أطلقَ النارَ على الارنبِ فقد ظهرتْ امامي Cümlesinde tekil veya cümle olarak kaç tane hal vardır? A - 3 B - 1 C - 4 D - 2 E - 5 20 - ربعونَ Sayisi asağıdaki türlerden hangisine girer? A - Ukud B - Müfred C - Müfred D - Mürekkep E - Matuf F - Kesirli 21 - Aşağıdakilerden hangisinde müstesna yanlış harekelenmiştir? A - تَركَ الشِّيخ كلَّ نشاظ إلا مطالعة الكتبِ B - لمْ في البيتِ إلا ولدٌ صَغيرٌ C - اِسْتَمعتُ إلى المخاضرات غَيْرَ محاضرةٍ D - جَرفتِ المياه كلَّ المتازل إلا مَنزلاً E - دَخلتُ غرفَ البيتِ سوى غرفةَ النومِ 22 - تَصِلُ Nasıl bir fiildir? A - Nankys B - Sahih C - Mehmuz D - Ecvaf E - Misal 23 - Cümlesinde 14 sayısının temyizi hangisidir? رَجعَ اَربعَ عَشَرةَ ........من المعركة A - طالبةٍ B - طالبةٌ C - طالبٌ D - طالبةً E - طالبٍ 24 - سَلمتُ على محمد وعلى . Cümlesindeعلي sözcüğünü aşağıdakilerden hangi şekilde okunmalıdır? A - عليِّ B - عليُّ C - عليًّ D - عليُّ E - علياً 25 - حَارَبَ أبو فِراسٍ الرومَ دِفاعاً عنِ الاِسلامِ Cümlesinde دَفاعاً sözcüğünün nitelediği aşağıdakilerden hangisidir? A - Hal B - Temyiz C - Meful-bih D - Meful lieclihi E - Sıfat 26 - Cümlesinde altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A - Haldir mahallen mansuptur. B - Sıfattır mahallen mecrurdur. C - Sahibu haldir merfudur D - Haberdir merfudur. E - Temizdir mahallen mecrurdur 27 - Aşağıdaki fiilerden hangisi meçhuldür? A - يُسَلِمُ B - يُحَرِّك C - يُقال D - يَكُون E - يُحِيط 28 - طافَ الحُجاجُ حولَ الكَعبة في مَكة Cümlede zarf aşağıdakilerden hangisidir? A - طافَ B - الكعبة C - حولَ D - في مكة E - الحجاج 29 - حَضرَ الضيوفُ والمضِيف غائبُ Cümlesinde halin türü aşağıdakilerden hangisidir? A - Fiil cümlesi. B - Şibhi cümle harfi cerli oluşmuş. C - İsim cümlesi. D - Müfred. E - Şibhi cümle zarftan oluşmuş.