2. Sınıf Soruları
1 - لوْ........... التَّعاونُ الدُّولي لَقْلتْ أسْبابُ الحربِ Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki fiilerden en uygun şekilde tamamlar? A - تُحَقِّقُ B - تَتَحَقَّقْ C - تَتَحَقَّقُ D - تُحَقْقُ E - تَحَقَّقَ 2 - لاختبار - في - الطلاب - حسَبَ - ناجيحنَ - المدير Sözcükler anlamlı bir cümle oluşturulacak bir şekilde sıralanacak olursa الطلاب cümlede başından itibaren kaçıncı sözcük olur ve hangi harekeyi alır? A - 3.kelime olur kesre alır B - 3.kelime olur fetha alır C - 2.kelime olur ötre alır D - 1. Kelime olur ötre alır E - 4. Kelime olur fetha alır 3 - كُتِبَ عليكم الصَّيامُ Cümlesinde الصَّيام sözcüğün işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A - Haldir B - Haberdir C - Faildir D - Naib-i faildir E - Yer değiştirmiş mubtedadir. 4 - سَلمتُ على محمد وعلى . Cümlesindeعلي sözcüğünü aşağıdakilerden hangi şekilde okunmalıdır? A - عليُّ B - علياً C - عليًّ D - عليِّ E - عليُّ 5 - Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi kendinden önce gelen zamirle uygun değildir? A - هِي تظَن B - أنتِ تَسْتَحقُ C - أنْتنَ شَدَدْتنَ D - نَحنُ E - هو يَردُّ 6 - Aşağıdakilerden hangisinde müstesna yanlış harekelenmiştir? A - تَركَ الشِّيخ كلَّ نشاظ إلا مطالعة الكتبِ B - دَخلتُ غرفَ البيتِ سوى غرفةَ النومِ C - لمْ في البيتِ إلا ولدٌ صَغيرٌ D - جَرفتِ المياه كلَّ المتازل إلا مَنزلاً E - اِسْتَمعتُ إلى المخاضرات غَيْرَ محاضرةٍ 7 - "Halit bu yyl gelmedi " cümlesinin Arapça doğru olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A - لن يأتي خَالدٌ هذه السنةَ B - ليسَ خَالدٌ ياتي هذه السنةَ C - لا يأتي خَالدٌ هذه السنةَ D - ما يأتي خَالدٌ هذه السنةَ E - لم يأتِ خَالدٌ هذه السنةَ 8 - ربعونَ Sayisi asağıdaki türlerden hangisine girer? A - Mürekkep B - Müfred C - Kesirli D - Matuf E - Müfred F - Ukud 9 - عسى القاضي أنْ يكونَ عادلاً Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin cümledeki görevi aşağıdakilerin hangisidir? A - Cümle olarakعسى fiilinin meful bihisidir B - Cümle olarak haldir. C - Cümle olarak عسى fiilinin failidir D - Cümle olarak عسى fiilinin haberidir E - Cümle olarak القاضي sözcügünün sifatidir 10 - Hangi cümle şuru fiili kapsıyor? A - كادَ الطالبُ أنْ يكونَ معلماً B - أخذَ مؤظفُ الكتابَ من التَّلميذ C - عسى الله أنْ يُوفِّقنا في الامتحان D - أخذتُ المعلوماتِ من أبي E - بَدأ الوزراءُ يَحْضرونَ إلى قاعة المؤتَمرِ 11 - ما دَخَلَ المُتهمونَ إلى المحكمة سوى مُتَهمٍ Cümlesinin Türkçe karşılığı doğru olarak hangisindedir? A - Hiçbir sanık mahkemeye girmedi B - Mahkemeye bir sanık dahi girmedi C - Ne bir nede diğer sanyklar mahkemeye girmedi D - Bütün sanıklar mahkemeye girdi E - Mahkemeye bir sanıktan başkası girmedi 12 - Aşağıdaki fiillerden hangisi iki meful bih nasbi eder aslı mübteda haber? A - أخَبَر B - أعطى C - كَسِا D - زعَمَ E - حَدَّثَ 13 - Cümlesinde altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A - Sahibu haldir merfudur B - Haberdir merfudur. C - Sıfattır mahallen mecrurdur. D - Haldir mahallen mansuptur. E - Temizdir mahallen mecrurdur 14 - أطلقَ النارَ على الارنبِ فقد ظهرتْ امامي Cümlesinde tekil veya cümle olarak kaç tane hal vardır? A - 1 B - 5 C - 2 D - 4 E - 3 15 - Hangi cümlede müstesna minhu yoktur? A - لا يَعْلمُ الغيبَ إلا الله B - أثمرت الاشجار إلا شَجرة C - فهمتُ الدرسَ إلا مَسألة D - رأيتُ الجنودَ إلا قائداً E - دخلتُ غرفةَ البيتِ سوى غرفة النوم 16 - مدَّ ikinci tekil diğili nedir? A - مَدَدْنا B - مَدَدْتِ C - مَدَدتَ D - مَدَدتُمْ E - مَدَدتما 17 - Aşağıdaki fiillerden hangisi mukaraba ifade eder? A - هَبَّ B - شرعَ C - كرَبَ D - حرى E - عسى 18 - يَسَتقبلُ العميدُ الاساتذةَ اليوم Cümlesinde fiili gelecek zamanda mutlak olumsuz kılacak edat aşağıdakilerden hangisidir? A - ل B - لَنْ C - ما D - ليسَ E - لم 19 - ثُمَّ قِيل لهم أينَ ما كنتُمْ تُشْركُونَ مِن دُونَ الله قالوا: ضَلُّوا عَنَّا . Ayetinde mudaaf fiile bitişen sakin raf zamiri aşağıdakilerden hangisidir? A - نا B - هُم C - أنْتُم D - كَمْ E - واو الجماعَةِ 20 - Temiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. ? A - Temiz bazen izafat bazende harfi carla mecrur olarak gelebilir. B - Temiz her zaman mansuptur C - Temiz nekre olur. D - Temiz bazen bi isim bazende cümleyi açıklılığa kavusturur. E - Temiz kendinden önceki cümlede kapalıyişi giderir. 21 - تَثورُ البراكِينُ في بَعضِ الجهاتِ ثوراناً Cümlesinde son sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A - تَمييز B - مَفعول به C - مفعول مطلق D - ظرف E - حال 22 - حَضرَ الضيوفُ والمضِيف غائبُ Cümlesinde halin türü aşağıdakilerden hangisidir? A - Müfred. B - Fiil cümlesi. C - Şibhi cümle harfi cerli oluşmuş. D - İsim cümlesi. E - Şibhi cümle zarftan oluşmuş. 23 - 30.000´in Arapça karşılığı hangisidir? A - ثَلاثونَ الفٍ B - ثَلاثونَ الفٌ C - ثَلاثونَ الافٍ D - ثَلاثونَ الفاً E - ثَلاثونَ الافٌ 24 - حَارَبَ أبو فِراسٍ الرومَ دِفاعاً عنِ الاِسلامِ Cümlesinde دَفاعاً sözcüğünün nitelediği aşağıdakilerden hangisidir? A - Meful-bih B - Sıfat C - Temyiz D - Hal E - Meful lieclihi 25 - Aşağıdaki fiillerden hangisi üç meful bihi alır? A - أخبَرَ B - وجَدَ C - أعطى D - زعمَ E - حَسَبَ 26 - Cümlesinde 14 sayısının temyizi hangisidir? رَجعَ اَربعَ عَشَرةَ ........من المعركة A - طالبٍ B - طالبةٌ C - طالبةٍ D - طالبةً E - طالبٌ 27 - Aşağıdaki fiilerden hangisi meçhuldür? A - يُقال B - يُحِيط C - يُسَلِمُ D - يَكُون E - يُحَرِّك 28 - طافَ الحُجاجُ حولَ الكَعبة في مَكة Cümlede zarf aşağıdakilerden hangisidir? A - حولَ B - في مكة C - طافَ D - الكعبة E - الحجاج 29 - تَصِلُ Nasıl bir fiildir? A - Sahih B - Ecvaf C - Nankys D - Misal E - Mehmuz