Akademik Arapça
Akademik Arapça
 
Özellikle Yüksek Lisans ve Doktor öğrencilerine yönelik hazırlanan bu program, akademik alanda ilerleme sağlamak isteyenler için çok güzel imkânlar sunmaktadır. İlmi ve klasik metinleri okuma, anlama ve yorumlama kabiliyetini kazandırmayı amaçlamaktadır. 
 
Ayrıca tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve benzeri ilimlerde akademik dersler verilir.
 
AKADEMİK ARAPÇA ANA BAŞLIKLAR
 
 -ARAP EDEBİYATINDA HİTABET
 -Hz.Peygamber'in Veda Hutbesi
 -İBN BATUTA
 -İbn Batuta Dünyayı Dolaşıyor
 -MUHAMMED B.SAHNUN
 -Eğitimin Temelleri
 -MUHAMMED B. YUSUF EŞ-ŞAMY
 -Vahiy ve Çeşitleri
 -EBU YUSUF (KİTABU'L HARAÇ)
 

Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş
Twitter! da Paylaş
Google ! da Paylaş