Hukukî ve Ticarî Tercüme
Ticari Tercüme
 
Ticaret ve iş hayatında sıklıkla ihtiyaç duyulan; iş yazışmaları, ticari dokümanlar, denizcilik sözleşmesi, şirket ana sözleşmeleri, ticaret sicil kayıtları, vekâletnameler, anlaşma ve protokoller, iş ve fiyat teklifleri, bankacılık ve finans işlemleri, sigorta poliçeleri, garanti belgeleri, faturalar, teminat mektubu, ihaleler, şartnameler, uluslararası taahhütler, ticari raporlar, bilanço ve mali tablolar, ticari belge ve sertifikalar, gümrük belgeleri, araştırma ve toplantı tutanakları v.b tercümeleriniz çoğu ilgili mesleği icra eden ve uzman kariyer sahibi eğitimci Arap tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.
 
Ticari Tercüme
Sözleşmeler, bankacılık, finans işlemleri, ticari teklifler, uluslar arası taahhütler, ihaleler, raporlar, fizibiliteler, araştırmalar v.b. yazılı tercümeler,Arap asıllı tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.
 
Kredi Sözleşmeleri
Uluslararası sözleşmeler
Temsilcilik ve dağıtıcılık sözleşmeleri
Patent sözleşmeleri
Teminat mektupları
İdari şartnameler
Ticaret Sicil Gazeteleri
Bilançolar
Proje Dosyaları
Fizibilite Raporları
Finansal Belgeler
Mali Müşavirlik Raporları
Hak Ediş Raporları
Gümrük Belgeleri
Bankacılık Dokümanları
Toplantı Tutanakları
 
Hukiki Tercüme
 
Hukuki tercümeler büyük bir titizlikle yapylması gereken yasal metin çevirileridir. Kanunlar genellikle yerel kültürle iç içe olduklarından, hukuki tercümeler uzmanlık ve yerel kültür hakkında bilgi gerektirmektedir. Ayrıca, titizlikle yapılmamış, doğru kelime grupları seçilmemiş bir hukuki çeviri sizin veya şirketinizin adına büyük kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, hukuki çeviriler profesyonel çevirmenler tarafından yapılmaktadır. 
 
Vekaletnameler, gayrimenkul alım satım sözleşmeleri, mahkeme belgeri, yasal anlaşmalar, resmi evraklar, iş teklif ve sözleşmeleri, işçi - işveren İlişkileriyle ilgili belgeler ve diğer mevzuat ve hukuki yazışmalarınızın tercümeleri mümkün olan en uygun kelime ve cümle grupları seçilerek titizlikle yapılmaktadır.
 
Hukiki Çevirinin Yapıldığı Alanlar
 
Sözleşme çevirisi
Tanık ifadesi çevirisi
Hukuki dış metin çevirisi
Yıllık rapor çevirisi
Hukuki pazarlama çevirisi
Lisans çevirisi
Uygunluk tercümesi
Kayıt belgesi çevirisi
Uzman rapor çevirisi
Dava çevirisi
Hukuki pazarlama çevirisi
Yasal sözlük ve çeviri terimleri
Hakem çözümü çevirisi
 

Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş
Twitter! da Paylaş
Google ! da Paylaş