İlitam
İLİTAM NEDİR?
İLİTAM Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan, ilahiyat lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarındaki dersleri içeren, iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır. Bir uzaktan eğitim programı olan İLİTAM'a 2005-2006 öğretim yılı güz döneminde 500 öğrenci kabul edilerek öğretime başladı. İLİTAM öğrencileri takip ettikleri uzaktan eğitim dersleri yanısıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Adana, Samsun, Isparta illerindeki ilahiyat fakültelerinde, yüz yüze danışmanlık hizmeti de alabiliyorlar.
 
PROGRAMIN AMACI 
 
İLİTAM'yn amacı, ilahiyat önlisans derecesine sahip kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmek için gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır. Programa kabul edilen öğrenciler Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, programdaki dersleri hiçbir zorlukla karşılaşmadan izleyebiliyorlar; yaş, yerleşim birimi, sağlık sorunları, bir işte çaıyşıyor olma gibi, yüz yüze eğitim sisteminde öğrenimi olumsuz etkileyebilen ya da büsbütün olanaksızlaştıran koşullardan etkilenmiyorlar.
 
NE İŞE YARAYACAK?
 
İLİTAM'ın, halen öğrenim görmekte olanlarla birlikte ve başta din görevlisi olarak çalışanlar olmak üzere, yaklaşık 40 000 önlisans mezununa lisans diploması alma fırsatı sağlaması hedeflenmektedir.
 
İLİTAM programı sayesinde, ülkemizdeki lisans mezunu din görevlilerinin sayısı artırılacak, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan din görevlilerinin özlük hakları iyileştirilmiş olacak, mezunlar sadece lisans mezunlarının atanabildikleri görev ve makamlara atanabilecek, yurt dışı görevlere atanmada tercih edilebileceklerdir.
 
BAŞVURU KOŞULLARI 
 
İLİTAM Programına
 
1)Dikey Geçiş Sınavına girmiş olanlarla,
 
2)Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı veya İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da örgün bir ilahiyat lisans programın ilk iki yılını tamamlayarak Sosyal Bilimler Önlisans Diplomasını almış olanlar başvurabilirler.
 
ÖĞRENCİ SEÇİMİ 
 
Adayların İLİTAM Programına yerleştirilmeleri, ÖSYM tarafından değil, doğrudan Ankara Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Adayların yerleştirilmelerinde Dikey Geçiş Sınavı SÖZEL puanı ile önlisans mezuniyet not ortalamalarından elde edilen “yerleştirme puanı” esas alınacaktır. “Yerleştirme puanı” en yüksek ilk öğrenciden itibaren kontenjan miktarınca öğrenci programa kabul edilecektir.
 
ÖĞRETİM MODELİ 
 
İLİTAM Programı kapsamındaki tüm dersler teknoloji temelli uzaktan eğitim yöntemleri ile verilecektir. Derslerdeki temel öğrenme kaynakları basılı materyaller, video CD'ler ve online öğrenme kaynakları (web sitesi) olacaktır. Öğrenciler mail ve sohbet aracılığı ile sürekli, yüz yüze iletişim yoluyla ise belirli dönemlerde danışmanlık hizmeti alacaklardır. Kullanılacak forum sayfaları ise öğrencilerin birbirleri ve öğretim elemanları ile belli konuları tartışabilmelerini, sorularına cevap bulmalarını sağlayacaktır.
 
Bilgisayar kullanma konusunda kendini yetersiz hisseden İLİTAM öğrencilerine ayrıca bu konuda online eğitim verilecektir.
 
İLİTAM Programında sınıf geçme sistemi uygulanacaktır.
 
PROGRAMIN İÇERİĞİ 
 
İLİTAM Programı toplam iki yılda, 15 ders içermektedir. Programda yer alan derslerin başlıcaları Felsefe, İslam Bilimlerinde Yöntem, Fıkıh, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Din Bilimleri 1, Sistematik Kelam, Türk Dili, Arapça Dini Klasik Metinler, Din ve Ahlak Felsefesi, Kur'an ve Hadis İlimleri, Din Bilimleri 2, İslam Düşünce Ekolleri Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Arapça Çağdaş Dini Metinler ve Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi'dir.
 
SINAV SİSTEMİ 
 
Öğrenciler her öğretim yılynda birer adet olmak üzere ara synav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavlarına katılacaklardır. Sınavlar coğrafi koşullar, ulaşım ve teknik alyapı olanakları dikkate alınarak belirlenecek, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Adana, Samsun, Isparta ilahiyat fakültelerinde yüz yüze ya da gözetmen kontrolünde online olarak gerçekleştirilecektir.
 
DİPLOMA 
 
"İLİTAM Programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler programdan mezun edilirler ve kendilerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Diploması verilir."
 

Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş
Twitter! da Paylaş
Google ! da Paylaş