Online Sınav
1 - Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? A - خرجتِ المرأةُ من البيتِ B - الولدُ يَفتحُ بابَ البيتِ C - فَهِمَ الطَّلابُ الدَّرسَ D - رَجَعَ المرءُ إلى بيتهِ E - قالتِ الامُ لأولادها 2 - Aşağıdaki kelimelerden hangisi ikildir? A - بَنُونَ B - كِتَابَينِ C - مُعَلِّمِينَ D - أَرَضِينَ E - أِخوَانٌ 3 - - Eğer الطالبةُ mubtedaysa haberi nasıl gelir? A - مُجتهدةٌ B - المُجتهدانِ C - مُجتهدتانِ D - مُجتهدان E - المُجتهدتانِ 4 - يَحفِظون الامانَةَ صادِقونَ……….. cümlesinde mübteda olmaya uygun olan ism-i mevsul aşağıdakilerden hangisidir? A - الذي B - التي C - اللذان D - اللاتي E - الذين 5 - مُوَظَّفٌونَ في وِزارة الداخِلِيَّةِ ………… cümledeki boşluğa uygun düşen mübteda aşağıdakilerden hangisidir? A - أنا B - هُم C - أنتِ D - أنتَ E - هِيَ 6 - هَذِهِ شَجَرَةٌ طيِّبَةٌ في حَدِيقَةٍ جَمِيلَةٍ تَنضَجُ ثِمَارَهَا في الرِّبيع" cümlesinde kaç tane marife isim vardır? A - 4 B - 2 C - 1 D - 5 E - 3 7 -

2 ) الصَوْمُ رُكنٌ عظيمٌمِن أركان الإسلام الخَمسة.    Yukarıdaki cümlede kaç tane isim

A - bgvhgvfh B - C - fgchgvb D - hgfujfvjh E - jhbjn F -
8 - Aşağıdaki isimlerden hangisi hakiki lafzi müennestir? A - حَقِيبةٌ B - أمُّ C - دجاجةُ D - زَينبُ E - نَفسٌ 9 - Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi kendinden önce gelen zamirle uygun değildir? A - هِي تظَن B - هو يَردُّ C - أنتِ تَسْتَحقُ D - نَحنُ نذهبُ E - أنْتنَ شَدَدْتنَ 10 - تكتبونَ fiilinin aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? A - ikinci çoğul muzari çekimidir. B - ikinci tekil kişidir. C - üçüncü çoğul kişidir muzari çekimidir. D - ikinci eril tekil muzari çekimidir. E - ikinci çoğul dişil muzari çekimidir 11 - طلابُ الجامِعةِ مُجْتَهدونَ "cümlesindeمُجتهدون kelimesinin irabı hangisidir? A - Faildir merfudur. B - Sıfattır mansuptur. C - Haberdir merfudur. D - Sıfattır merfudur. E - Mefuldur mansuptur. 12 - "حارثُ مديرُ الشركةِ في بغدادَ" cümlesinde hangisi mübtedadır? A - الشركةِ B - في C - في بغدادَ D - حارثُ E - مديرُ 13 - البيتِ – المسجدُ – المدرسَ Yukarıda verilen isimlerin irab kategorilerine İlişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A - Mecrur - Mansub - Merfu B - Mecrur - Merfu - Mansub C - Mansub - Merfu - Mecrur D - Merfu - Mecrur - Mansub E - Merfu - Mansub - Mecrur 14 - “İslamda iki bayram vardır” cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A - العِيدُ في الاسْلامِ B - في الاسْلامِ عِيدٌ C - في الاسْلام عيدَينِ D - في الاسْلامِ أعْيادٌ E - في الاسْلامِ عِيدانِ 15 - Aşağıdakilerden hangisi mur’ab bir isimdir? A - الطَّلابَ B - أنتَ C - ذَلِكَ D - الذَّينَ E - أُولئِكَ 16 - يُلقي الأسْتاذُ محاضراتٍ على المستَمعِينَ يومَ الإثنينِ مِن الإذاعةِ "Cümledeki الاستاذ ، محاضرات kelimelerin irabı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A - Merfu – mecrur B - Mecrur – mecrur C - Mansub – merfu D - Mansub – mecrur E - Merfu – mansub 17 - Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? A - المسلمونَ نزلوا في الفندقِ B - خرجَ الناسُ الى العيدِ C - اللغةُ العربية سهلةٌ D - سيارتك سريعة E - أخي في البنتِ القدمِ 18 - hfhbcg A - cccx B - nnnn C - vvvv D - jhh 19 - Aşağıdaki isimlerden hangisi ikil değildir? A - مَدرَسَتانِ B - قَلَمَينِ C - مَسرُورِينَ D - حَقيبَتَينِ E - مُدَرِّسَينِ 20 - Aşağıdaki isimlerden marife olanı işaretleyiniz? A - بَابُ بَيتٍ B - أنتَ C - طاوِلةٌ D - رِجَالٌ E - كَاتِبُونَ 21 - فاطِمة " " Kelimesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A - Hakiki müennes değildir. B - Mecazi müennestir. C - Semai müennestir. D - Hakiki lafzi müennestir. E - Hakiki müennes değildir. 22 - Aşağıdaki isimlerden hangisi mecazi müzekker değildir? A - جبلٌ B - نار C - بابٌ D - مِفتاحٌ E - بَيتٌ