Online Sınav
1 - Aşağıdaki fiillerden hangisinin çekimi kendinden önce gelen zamirle uygun değildir? A - أنْتنَ شَدَدْتنَ B - هو يَردُّ C - نَحنُ نذهبُ D - أنتِ تَسْتَحقُ E - هِي تظَن 2 - Aşağıdaki kelimelerden hangisi ikildir? A - بَنُونَ B - أِخوَانٌ C - مُعَلِّمِينَ D - كِتَابَينِ E - أَرَضِينَ 3 - Aşağıdaki isimlerden hangisi mecazi müzekker değildir? A - بَيتٌ B - جبلٌ C - نار D - بابٌ E - مِفتاحٌ 4 - هَذِهِ شَجَرَةٌ طيِّبَةٌ في حَدِيقَةٍ جَمِيلَةٍ تَنضَجُ ثِمَارَهَا في الرِّبيع" cümlesinde kaç tane marife isim vardır? A - 1 B - 3 C - 2 D - 5 E - 4 5 - Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? A - رَجَعَ المرءُ إلى بيتهِ B - خرجتِ المرأةُ من البيتِ C - فَهِمَ الطَّلابُ الدَّرسَ D - قالتِ الامُ لأولادها E - الولدُ يَفتحُ بابَ البيتِ 6 - Aşağıdaki isimlerden marife olanı işaretleyiniz? A - بَابُ بَيتٍ B - أنتَ C - رِجَالٌ D - طاوِلةٌ E - كَاتِبُونَ 7 - فاطِمة " " Kelimesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir? A - Hakiki müennes değildir. B - Hakiki müennes değildir. C - Mecazi müennestir. D - Hakiki lafzi müennestir. E - Semai müennestir. 8 - “İslamda iki bayram vardır” cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A - في الاسْلام عيدَينِ B - في الاسْلامِ عِيدٌ C - في الاسْلامِ أعْيادٌ D - العِيدُ في الاسْلامِ E - في الاسْلامِ عِيدانِ 9 -

2 ) الصَوْمُ رُكنٌ عظيمٌمِن أركان الإسلام الخَمسة.    Yukarıdaki cümlede kaç tane isim

A - hgfujfvjh B - fgchgvb C - jhbjn D - E - F - bgvhgvfh
10 - Aşağıdakilerden hangisi mur’ab bir isimdir? A - أُولئِكَ B - الذَّينَ C - أنتَ D - الطَّلابَ E - ذَلِكَ 11 - يُلقي الأسْتاذُ محاضراتٍ على المستَمعِينَ يومَ الإثنينِ مِن الإذاعةِ "Cümledeki الاستاذ ، محاضرات kelimelerin irabı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A - Merfu – mecrur B - Merfu – mansub C - Mansub – merfu D - Mansub – mecrur E - Mecrur – mecrur 12 - Aşağıdaki isimlerden hangisi hakiki lafzi müennestir? A - أمُّ B - زَينبُ C - دجاجةُ D - حَقِيبةٌ E - نَفسٌ 13 - "حارثُ مديرُ الشركةِ في بغدادَ" cümlesinde hangisi mübtedadır? A - في B - الشركةِ C - في بغدادَ D - حارثُ E - مديرُ 14 - Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? A - خرجَ الناسُ الى العيدِ B - أخي في البنتِ القدمِ C - سيارتك سريعة D - اللغةُ العربية سهلةٌ E - المسلمونَ نزلوا في الفندقِ 15 - تكتبونَ fiilinin aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? A - üçüncü çoğul kişidir muzari çekimidir. B - ikinci eril tekil muzari çekimidir. C - ikinci çoğul dişil muzari çekimidir D - ikinci tekil kişidir. E - ikinci çoğul muzari çekimidir. 16 - مُوَظَّفٌونَ في وِزارة الداخِلِيَّةِ ………… cümledeki boşluğa uygun düşen mübteda aşağıdakilerden hangisidir? A - هُم B - أنا C - أنتِ D - هِيَ E - أنتَ 17 - - Eğer الطالبةُ mubtedaysa haberi nasıl gelir? A - مُجتهدتانِ B - المُجتهدانِ C - مُجتهدةٌ D - المُجتهدتانِ E - مُجتهدان 18 - طلابُ الجامِعةِ مُجْتَهدونَ "cümlesindeمُجتهدون kelimesinin irabı hangisidir? A - Mefuldur mansuptur. B - Sıfattır merfudur. C - Haberdir merfudur. D - Sıfattır mansuptur. E - Faildir merfudur. 19 - Aşağıdaki isimlerden hangisi ikil değildir? A - حَقيبَتَينِ B - مَدرَسَتانِ C - قَلَمَينِ D - مُدَرِّسَينِ E - مَسرُورِينَ 20 - البيتِ – المسجدُ – المدرسَ Yukarıda verilen isimlerin irab kategorilerine İlişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A - Mansub - Merfu - Mecrur B - Mecrur - Mansub - Merfu C - Merfu - Mecrur - Mansub D - Merfu - Mansub - Mecrur E - Mecrur - Merfu - Mansub 21 - hfhbcg A - cccx B - vvvv C - jhh D - nnnn 22 - يَحفِظون الامانَةَ صادِقونَ……….. cümlesinde mübteda olmaya uygun olan ism-i mevsul aşağıdakilerden hangisidir? A - اللذان B - اللاتي C - الذين D - الذي E - التي